PROCESOS ARTÍSTICOS MULTIDISCIPLINARES Y FEMINISMOS CONTEMPORÁNEOS [26/Feb]

[26/02/16] PROCESOS ARTÍSTICOS MULTIDISCIPLINARES Y FEMINISMOS CONTEMPORÁNEOS [19:3o h]

Las críticas feministas a la teoría y los sistemas de arte y las revisiones e interconexiones contemporáneas de las disciplinas artísticas tradicionales son los ejes vertebrales de esta mesa discursiva. ENTRADA LIBRE

Invitadas ponentes: Lourdes Méndez y Esperanza Collado. Ponente y modera: Amaia Vicente, alumna deUPV/EHU. 


Lourdes MendezLourdes Méndez
.
Es feminista. Se licenció y doctoró en Antropología en la Universidad de Paris VIII. Actualmente es Catedrática de Antropología Social en la UPV/EHU. Da clases de antropología del arte y de crítica feminista a la antropología social. Sus líneas de investigación se centran en el análisis del campo del arte desde las perspectiva feministas materialistas. Entre sus libros podemos destacar: Antropología Feminista; Antropología del Campo de Producción Artística. Del arte primitivo, al contemporáneo.

 

Esperanza Collado

Esperanza Collado. Es artista-investigadora y su práctica incluye la programación, la crítica y la docencia. Su trabajo se centra en las relaciones posibles entre las artes plásticas, las escénicas y el cine. Su libro Paracinema: la desmaterialización del cine en las prácticas artísticas (premio «Escritos sobre arte» Fundación Arte y Derecho 2011) ofrece una reflexión histórica y crítica en torno a un posible «cine sin órganos» y en última instancia «se interroga sobre la vocación filosófica del medio» (Érik Bullot). Su reciente performance We Only Guarantee the Dinosaurs, presentada en Irlanda, Cuba, Bélgica, Francia, Canadá y España, ha sido definida como «una coreografía cuidadosamente construida que guía una serie de objetos a través de la esencia del cine (pre, presente, post) y sus posibilidades.» (Jodie Mack).esperanzacollado.org

 

amaiaAmaia Vicente. Desde el año 2010 habla de la idea de “paraíso” como crítica al sistema capitalista y neoliberal. Idea construida a partir de un sistema consumista de objetos portadores de deseos y necesidades inventadas. Junto al nacimiento y crecimiento de estos falsos paraísos producidos por el consumo masivo se van perdiendo todos aquellos pequeños espacios que construyen los paraísos personales, creados por todo aquello que abre lo personal al margen de toda norma social.

En la actualidad realiza un Master en Arte Contemporáneo, Tecnológico y Performativo y ha obtenido una beca de investigación en Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung, University of Art and Design, Linz, Austria (2016), donde investiga las posibilidades que ofrece la unión de diferentes dispositivos electrónicos y digitales para crear una interacción performativa y política del cuerpo a partir de estos. amaiavicente.com

RELATORAS:

MALENMalen Aldalur. Periodista en horas libres. Conociendo, viviendo y disfrutando el feminismo.                                                                Kazetaria ordu-libreetan. Alrebeskerietan finena; finean, alrebesena. Feminismoa ezagutzen, bizitzen eta gozatzen. Kaosean hezten eta ordena (des)ikasten. Berriketa asko, hizketa gutxi.

nahiaNaia Rour. Estudiante de Master en Estudios Feministas y de Género. Bolloenfermerona okupacional con un toque nórdico.

 

iratiIrati Garcia. Estudiante de Máster en Estudios Feministas y de Género por la UPV/EHU, Trabajadora Social. Gordamente empoderada.

<< Algunas referencias bibliográficas y audiovisuales

RELATORÍA

Artea, Garaikidetasuna eta feminismoak izan zituzten hizpide otsailaren 26an arratsaldeko 19:30etan Bilboko Bizkaia Aretoan. Gaia jorratzeko hiru protagonista nagusi: Lourdes Méndez antropologoa, Esperanza Collado artista-ikertzailea eta Amaia Vicente Arte Garaikide, Teknologiko eta Performatiboko masterreko ikaslea. Vicente moderatzaile zutela hasi zuten hizketaldia.

Hiru galdera bota zituen moderatzaileak saioaren hasieran: Zer ulertzen dugu arteaz? Zer ulertzen dugu feminismoaz? Zer ulertzen dugu teknologiez? Eta zer da arte feminista? Saio bukaeran, oraindik, ez zituzten galdera horiek erantzutea lortu, ez hizlariek ez eta bertaratutakoek ere.

Méndezek hartu zuen hitza jarraian. Haren esanetan hainbat gauza izan behar dira kontuan: Feminismoak mutazio politiko garrantzitsuak izan dituela, genealogia feministak ezabatzen ari direla eta nahasmen general bat dagoela. Arte feminista zer den definitzeak arazoak sortzen dizkio eta berak 60 eta 70. hamarkadetako olatu feministako artea definitzeko soilik erabiliko lukeela azaldu du.

Colladok jarraian, arte performatiboaren inguruko zertzelada nagusiak eman zituen: “Arte performatiboaren helburua proiekzio espazioa aktibatzea da”. Gorputzaren garrantzia azpimarratu du behin eta berriz.

Moderatzaileak Méndezi heldu zion ostera, ezabatutako genealogia horietan sakontzeko eskatuz. “Feminismo intersekzionala modan dago: generoa, arraza, klasea”, azaldu du; eta gaineratu du, hori urte askotako aldarrikapena dela, beraz, zerbait gaizki egiten ari garela jakintzaren transmisioan. Eztabaidak iraun bitartean, artetik feminismoetara eta feminismoetatik artera saltoka ibili ziren etengabe. Feminismoa definitzeko oinarrizko gakoa eman zuen Méndezek: eskubide berdintasuna. Feminismoa artera ekarrita, honela galdetu zuen: “Arte feministaz hitz egiten dugunean emakume hori espazio horretan emakume izateagatik sartzen dugu, edo feminista izateagatik?” Méndezen ustez lortzen ari garena “emakume artistak” multzoa sortzea da, “eta termino horietan instituzioetan sartzea ez zaigu ezer kostatzen ari: baina zer lortze dugu horrekin?”. “Gehigarri bat sortu dugu eta hori niretzat ez da nahikoa, ez da estrategia feminista bat.

Colladoren txanda iritsi da jarraian, “nire posizionamendua politikoa da”, esan du. Ez du galeriekin lan egiten eta berak nahi duen denboran eta moduan sortzen du. Zine elementala eta gorputza oinarri hartuta dihardu lanean.

Colladok uste du  instituzioetan  badagoela zuzeneko ikuskizunak egiteko interesa.  Berak azaltzen duenez ez du inoiz arazo nabarmenik izan, nahiz eta, uste duen egungo teknologia berriek baztertuta laga dituztela lehengoak. Colladok teknologia analogikoak erabiltzen ditu, berak oinarri horretan sortzen duelako. “Gauza batzuk ezin dira aldatu.  Velazquezen koadro batzuk ikustera zoazenean koadroak ikusi nahi dituzu ez horien argazkiak, analogikoak bideo bihurtzean antzeko zerbait gertatzen da”.

Eztabaidarako tartea egon zen jarraian. Genero perspektibaz galdetuta honela erantzun zuen Méndezek: “Genero perspektibaz hitz egiten dugunean badirudi emakumezkoez ari garela, eta hori ez da horrela”. Begirada feminista horri tiraka Mendezek Colladori galdetu zion ea inoiz berak feminismora jo ote duen sortzerakoan eta honek argi erantzun dio ezetz. Dena den, azaldu du emakumetasunetik sortzen duela eta horrek eztabaidara eraman ditu bertaratutakoak. Zer da emakumetasunetik sortzea?

Idea zaparrada handia irten zen gai honen bueltan. Méndezek uste du kontua ez dela zeu nola ikusten zaren, nola ikusten zaituzten baino: “Gizarteak ezaugarri batzuk ematen dizkizu eta zuk zeure bezala onartu dituzu”.

Gizonezkoen eta emakumezkoen ezberdintasun horietatik abiatuta, honako galdera bota zuen bertaratutako  batek: “Zein sarbide sute emakumeek teknologien munduan?”. Hainbat gai jorratu ziren honen bueltan, esaterako informatikako lizentziatura ingeniaritza izatera pasatzean nesken matrikulazio kopuruaren jaitsiera nabarmena.

Dena den, teknologiak geure eskura daude, izan emakume edo izan gizon, eta bertaratuetako batek azaldu zuenez, kezkagarria da artea hain jende gutxirengana heltzen den bitartean eduki matxistak dituzten –bideo joko, webgune…– hainbeste jenderengana iristea.

Hizketaldia azkenera iristen ari zela iritsi zen eztabaidarik potoloenetako. Honako galderaren bueltan eztabaidatu zuten han bildutakoek: Ona edo txarra da geroz eta jende gehiagok bere burua feministatzat hartzea?

Batzuk diote jendeak etekina atera nahi diola feminismoa terminoari eta praktikan feminista ez den jende askok duela bere burua feministatzat. Besteek aldiz mugimendu feministen lanari esker lortutakoa dela diote, eta balorazio positiboa egiten dute.

Bestalde, entzuleetako batek zioen, gaur egun, feminista izateko ez zarela ez feminista ez emakume izan behar eta haren iritziz ezinbestekoa da feminista izateko kontziente izatea. Ez dira denak ados azaldu egiaztapen horrekin. Batek baino gehiagok uste du bera feminista zela bere burua feministatzat identifikatu aurretik.

Feminismoen arteko zatitzeez eta feministen arteko hausturez jardun zuten gero; adjektibazio gehiegiaren kalteak azpimarratu ditu bertaratuetako batek.

Méndezek uste du mugimendu feminista organizatuak ez duela nahiko indar egungo kapitalismo garaikideari aurre egiteko: “zaintza eta segurtasun guneak sortzen ari gara eta horrek politikak desaktibatzen ditu. Patriarkatua feminismoa xurgatzen ari da”. Desadostasunak sortu zituen adierazpen horrek ere, eta eztabaida gori gorian geratu zen.

Arte, Contemporaneidad y feminismo. Esos fueron los tres pilares fundamentales del debate que tuvo lugar el 26 de febrero en el Bizkaia Aretoa de Bilbao. Tres temas y también tres protagonistas: la antropóloga Lourdes Méndez, la artista-investigadora Esperanza Collado y la estudiante del master de contemporaneidad, tecnología y Performance Amaia Vicente.

Vicente, que se encargó de moderar y dinamizar la mesa, fue la encargada en empezar el debate formulando tres preguntas: ¿Qué entendemos por arte? ¿Qué es el feminismo? ¿Qué son las nuevas tecnologías? ¿Qué es el arte feminista? Al finalizar el debate todas estas preguntas continuaban en el aire.

Méndez fue la primera en hablar. Según ella hay que tener en cuenta tres cosas: “El feminismo ha tenido mutaciones políticas importantes, hay que hacer una evaluación de la genealogía feminista porque se han borrado cosas, y hay un confusión general”. No les resulta fácil a ninguna de las presentes definir lo que es arte feminista: “Solo utilizaré arte feminista para referirme a los finales de los años 60-70, con la tercera ola feminista”, aclara Méndez.

Seguidamente Collado ha dado las principales pinceladas sobre el arte performativo: “El objetivo del arte performativo es activar el espacio de proyección”. Collado ha subrayado la importancia del cuerpo en todas sus creaciones.

La moderadora derivó de nuevo el tema hacia Méndez para hacer hincapié en las genealogías borradas: “El feminismo intersecciones está de moda: sexo, raza, clase. Lo que ha pasado es que esas variables que están desde hace años, ahora aparecen como novedades. ¿En qué hemos fallado en la transmisión de conocimientos?”.

El debate avanzaba dando saltos del arte al feminismo y viceversa. Méndez ha señalado el punto básico de donde parte todas las feministas y todos los feminismos: La igualdad de los derechos. Llevando el feminismo al arte preguntó lo siguiente: “¿Cuando hablamos de arte feminista, a la artista la clasificamos de esa forma porque es mujer o porque es feminista?”. Explica que solo hemos conseguido que sea un anexo, “eso para mí no es suficiente, no es una estrategia feminista”.

Collado tomó la palabra, para explicar sus creaciones: “mi posicionamiento es político. No trabajo con las galerías, to produzco piezas anualmente y lo voy moviendo de forma autónoma”. Trabaja en conjunto con el cine elemental y el cuerpo.

Collado cree que si hay interés por parte de las instituciones por los trabajos en vivo. Explica que ella nunca ha tenido ningún problema para ello, aunque reconoce que las nuevas tecnologías han marginado las tecnologías que utiliza ella para sus creaciones: las analógicas. “En las instituciones encontramos trabajos cinematográficos en videos. Cuando yo voy a ver los cuadros de Velázquez quiero ver cuadros no fotos; es algo parecido”.

Después de las intervenciones de las ponentes ha habido lugar para el debate. Cuando una de las presentes ha preguntado sobre perspectiva de género Méndez le ha respondido de esta forma: “Cuando se habla de perspectiva de género se piensa que se está hablando de mujeres, pero no es así”. Tirando de esa mirada feminista Méndez le pregunto a Collado si alguna vez recurrió al feminismo para crear, ella le respondió claramente que no. De todas formas apuntó que lo crea, lo crea desde posición de mujer. ¿Pero cuál es la posición de la mujer?

Hubo una lluvia de ideas entorno a este tema. Méndez cree que la cuestión no es como te veas  a ti misma sino como te ven los demás: “La sociedad nos atribuye unas características, y tú las sientes tuyas”.

¿Qué tipo de acceso tienen las mujeres en las tecnologías?  Ha preguntado una de las preséntes partiendo de las diferencias entre los hombres y las mujeres. Salieron varios temas relacionados, como por ejemplo la disminución en las matriculas cuando la licenciatura de informática paso a ser ingeniería.

De todas formas han resaltado la preocupación de que mientras el arte llega a muy poca gente, contenidos como el de los video-juegos o internet llegue de manera masiva a la ciudadanía.

Cuando el debate estaba a punto de finalizar llegó el tema más controvertido: ¿es bueno o malo que cada vez más gente se identifique como feminista?

Algunas piensas que hay mucha gente que no tienen prácticas feministas y se identifican como tal. Por otro lado, otras creen que por el mérito de los movimientos feministas se ha logrado que cada vez más gente se auto-identifique como feminista.

Para finalizar el debate han hablado sobre la división entre los feminismos y las feministas. Méndez cree que el movimiento feminista organizado no tiene la suficiente capacidad para hacer frente al capitalismo: “Nos estamos reduciendo en espacios de acogida y eso desactiva políticas. El patriarcado está absorbiendo el feminismo”. No todas estaban de acuerdo con esta afirmación, pero el debate tuvo que ser interrumpido por falta de tiempo.

Anuncio publicitario